Oferta

Oferuję doradztwo środowiskowe – pojedyncze konsultacje także w formie mailowej i telefonicznej, outsourcing środowiskowy, stałą obsługę firm (doradztwo, monitorowanie aktów prawnych, prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO, przygotowywanie załącznika VII itd.), reprezentowanie firmy w trakcie kontroli WIOŚ.

Zakres tematów:

 • Transgraniczne przemieszczanie odpadów
  – wywóz i przywóz odpadów w UE, do krajów OECD oraz nienależących do OECD – konsultacje, przygotowanie dokumentacji do transportu – załącznik VII
  – ograniczenia w przemieszczaniu odpadów, ogólne zasady – konsultacje dot. kodu odpadu oraz możliwości przemieszczenia
  – sprowadzanie do PL uszkodzonych pojazdów (samochody, motocykle) – zasady, ograniczenia dla przedsiębiorców i osób fizycznych
  – zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów
 • Gospodarka odpadami
  – zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – konsultacje, przygotowanie dokumentacji,
  – pozwolenia na wytwarzanie odpadów – konsultacje, przygotowanie dokumentacji,
  – Baza Danych o Odpadach – dokonywanie wpisów, aktualizacje, prowadzenie ewidencji (Karty Przekazania Odpadów, Karty Ewidencji Odpadów)
  – gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – obowiązki wynikające z ustawy – dotyczą np. firm sprzedających produkty w opakowaniach,
  – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – obowiązki wynikające z ustawy – dotyczą np. firm sprzedających sprzęt (laptopy, smartfony, RTV itd.),
  – transport odpadów – zasady, wpisy do Bazy Danych o Odpadach
 • Audyty środowiskowe – więcej tutaj,
 • Szkolenia indywidualne i grupowe – więcej tutaj,
 • Fluorowane gazy cieplarniane
  – SZWO i Fgazy – obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z ustawy – dotyczą firm, które posiadają swoje chłodnie, urządzenia klimatyzacyjne oraz samochody chłodnie