Podstawy transgranicznego przemieszczania odpadów

Szkolenie online

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom wiedzy o międzynarodowym obrocie odpadami   i praktycznych wskazówek jak stosować przepisy z nim związane.

Prowadząca: była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska zajmująca się tematyką transgranicznego przemieszczania odpadów i gospodarki odpadami z wiedzą nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną (dot. zatrzymywania do kontroli transportów na drodze, kontroli na terminalach kontenerowych, współpracy z innymi służbami).

Dla kogo? Specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami, pracownicy firm transportujących odpady, sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami, zainteresowani tematyką, planujący działalność w zakresie obrotu odpadami.

Program szkolenia zawiera:  

 • podstawa prawna transgranicznego przemieszczania odpadów,
 • najważniejsze definicje,
 • klasyfikacja odpadów (lista zielona i bursztynowa); posługiwanie się różnymi katalogami kodów odpadów,
 • wpis do BDO, prowadzenie ewidencji przy transgranicznym przemieszczaniu i sprawozdawczość,
 • SENT podstawy – m.in. kto i kiedy dokonuje zgłoszenia, wymagania dla przewoźnika
 • procedura informowania + zwrot odpadów + część praktyczna z wypełnieniem dokumentu przesyłania (zał. VII),
 • procedura uprzedniego zgłoszenia i zgody + zwrot odpadów,
 • przemieszczanie odpadów wewnątrzwspólnotowe i do krajów OECD,
 • przemieszczanie odpadów poza kraje OECD – ograniczenia,
 • nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów – kiedy następuje,
 • administracyjne kary pieniężne i przepisy karne (odpowiedzialność karna i administracyjna).

Forma: Online. Wykład z prezentacją bez „czytania slajdów”, omawianie zagadnień na konkretnych aktach prawnych + interakcja z uczestnikami, odpowiadanie na pytania, omawianie przykładów z życia.

Czas trwania: 9:00 – 15:00 (z przerwami)

Cena: 550 zł + VAT 23%. Cena zawiera materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, imienne zaświadczenie udziału w szkoleniu, możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Przy zgłoszeniu min. 2 pracowników rabat 5% dla każdego uczestnika.

Zgłoszenie przy użyciu formularza, płatność na podstawie proformy. Najbliższy termin szkolenia: 13.12.2022 r. Pozostałe terminy wskazane w zakładce /szkolenia/. Ograniczona liczba miejsc w celu zachowania kameralnych grup!