Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Przepisy i praktyka

UWAGA ZMIANA PRZEPISÓW:

  • Od 22 lutego 2022 r. przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów podlega
    rejestracji w systemie SENT na platformie PUESC Ministerstwa Finansów!
  • Dotyczy to wszystkich rodzajów odpadów, także tych z listy zielonej, importowanych do Polski z wykorzystaniem dokumentu określonego w zał. VII rozporządzenia 1013/2006.
  • Obowiązują wysokie sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków nie tylko dla podmiotu odbierającego, ale również dla przewoźnika i kierującego.

Oferuję Państwu wsparcie przy rejestracji i obsłudze zgłoszeń w systemie SENT (kontakt), a także rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących importu odpadów.

Zasady dotyczące transgranicznego przemieszczania reguluje:

  • Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów i usuwania odpadów niebezpiecznych z 1989 roku
  • Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów
  • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Przepisy na wywóz odpadów za granicę i przywóz odpadów do Polski różnią się w zależności od rodzaju, kodu odpadu i procesu jakim mają być poddane, dlatego zawsze zachęcam do skonsultowania się z nami w celu odpowiedniego zaklasyfikowania odpadów przewidzianych do transportu.

Przygotuję dla Państwa dokumentację do wywozu i przywozu, skonsultuję warunki transportu (w zależności czy to transport morski przez terminal kontenerowy czy transport drogowy), przygotuję na ewentualną kontrolę przez Służbę Celno-Skarbową, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego i Inspekcję Ochrony Środowiska.

Zapraszam również na szkolenia dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów, więcej w zakładce szkolenia.