Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Przepisy i praktyka.

Zasady dotyczące transgranicznego przemieszczania reguluje:

  • Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów i usuwania odpadów niebezpiecznych z 1989 roku
  • Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów
  • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Przepisy na wywóz odpadów za granicę i przywóz odpadów do Polski różnią się w zależności od rodzaju, kodu odpadu i procesu jakim mają być poddane, dlatego zawsze zachęcamy do skonsultowania się z nami w celu odpowiedniego zaklasyfikowania odpadów przewidzianych do transportu.

Przygotujemy dla Państwa dokumentację do wywozu i przywozu, skonsultujemy warunki transportu (w zależności czy to transport morski przez terminal kontenerowy czy transport drogowy), przygotujemy na ewentualną kontrolę przez Służbę Celno-Skarbową, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego i Inspekcję Ochrony Środowiska.

Oferujemy również szkolenia dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów, więcej w zakładce szkolenia.