Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Kiedy jest wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Wskazują to art. 180 i 180a prawa ochrony środowiska. Jeżeli podczas eksploatacji instalacji wytwarzane są odpady niebezpieczne powyżej 1 tony lub odpady inne niż niebezpieczne powyżej 5 000 ton, należy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów.  

Co to jest instalacja?

Należy przywołać tutaj definicję instalacji z prawa ochrony środowiska:

  • stacjonarne urządzenie techniczne (np. urządzenie do odsysania oleju),
  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu (np. linia produkcyjna),
  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami (np. droga czy linia kolejowa),

których eksploatacja może spowodować emisję.

O czym warto wiedzieć:

Samemu określa się ilość odpadów, które są wytwarzane w instalacji w ciągu roku. Jeżeli dotychczas nie posiadaliśmy pozwolenia, a z szacunków wynika, że w kolejnym roku może wystąpić taka sytuacja (np. ze względu na rozbudowę linii produkcyjnej) należy uzyskać pozwolenie przed wytworzeniem ilości odpadów wskazanych w art. 180a prawa ochrony środowiska, czyli 1 tony niebezpiecznych lub 5 000 ton innych niż niebezpieczne.

Warto pamiętać, że pozwolenie obejmuje tylko te odpady, które powstają w wyniki eksploatacji instalacji. Nie obejmuje innych odpadów, które powstają w związku z prowadzoną działalnością, ale nie pochodzą z instalacji.

Odpady wytwarzane w ramach świadczenia usług np. konserwacji, czyszczenia, rozbiórki, remontów są odpadami, które powstają poza instalacją, tym samym nie podlegają pod obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, bez względu na ich ilości w ciągu roku.

Sankcje

Eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia albo z naruszeniem jego warunków na podstawie art. 351 prawa ochrony środowiska podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.