Szkolenia indywidualne

Szkolenie online albo w siedzibie Twojej firmy

Jeżeli chcesz przeszkolić siebie lub swoich pracowników, ale szkolenia grupowe nie spełniają Twoich oczekiwań co do poruszanych tematów, zapraszam na szkolenia indywidualne:
  • wybrany przez Ciebie temat szkolenia,
  • program szkolenia ustalamy wspólnie - opisujesz sprawy, które chcesz omówić albo które są problematyczne, ja do tego dokładam zagadnienia, które uważam, że należy w związku z tym poruszyć
  • program dostosowany do potrzeb oraz z uwzględnieniem konkretnej działalności, np.
  - gospodarka odpadami/prowadzenie ewidencji odpadów przy prowadzeniu skupu złomu,
  - ewidencja odpadów przy prowadzeniu stacji demontażu pojazdów,
  - transgraniczne przemieszczanie odpadów tylko przy wykorzystaniu załącznika VII,

Cena i czas trwania ustalane indywidualnie. Możliwość szkolenia w formie online jak i w siedzibie Twojej firmy. 
Zapytaj o ofertę na szkolenie indywidualne