Harmonogram szkoleń na 2024 rok

  

Gospodarka odpadami - podstawy + rejestr BDO

Cena: 620 zł netto + 23% VAT

09.07.2024 - wtorek

05.08.2024 - poniedziałek

BDO i ewidencja odpadów - szkolenie indywidualne

Cena: 550 zł netto + 23% VAT
Termin szkolenia ustalany indywidualnie

Przemieszczanie odpadów na załączniku VII

Cena: 750 zł netto + 23% VAT

15.07.2024 - poniedziałek

19.08.2024 - poniedziałek

Przemieszczanie odpadów - notyfikacja

Cena: 900 zł netto + 23% VAT

13.08.2024 - wtorek 

Transgraniczne przemieszczanie odpadów - rozszerzone

Cena: 1300 zł netto + 23% VAT

22-23.07.2024 - poniedziałek, wtorek

26-27.08.2024 - poniedziałek, wtorek

26-27.09.2024 - czwartek, piątek

Zgłoszenia SENT przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów

Cena: 400 zł netto + 23% VAT

25.07.2024 - czwartek

29.08.2024 - czwartek

Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska

Cena: 700 zł netto + 23% VAT

Termin szkolenia ustalany indywidualnie

Prawo ochrony środowiska w Szwecji

Cena: 1600 zł netto + 23% VAT

Termin szkolenia ustalany indywidualnie

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu