Gospodarka odpadami - podstawy + rejestr BDO

Szkolenie online

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom podstaw gospodarki odpadami i rejestru BDO oraz wskazówek jak zarządzać odpadami w firmie i nie narazić się na kary finansowe.

Prowadząca: była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska zajmująca się tematyką transgranicznego przemieszczania odpadów i gospodarki odpadami z wiedzą nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną .

Dla kogo? Specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami, pracownicy obsługujący BDO w firmie, pracownicy firm transportujących odpady, sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami, zainteresowani tematyką, planujący działalność w zakresie obrotu odpadami.

Program szkolenia zawiera:  
 1. Wprowadzenie do ustawy o odpadach:
 • zakres i wyłączenia,
 • najważniejsze definicje (wytwarzanie, magazynowanie a składowanie i zbieranie, przetwarzanie, posiadacz, pośrednik itp.),
 • hierarchia postępowania z odpadami,
 • katalog odpadów + część praktyczna kodowania odpadów,
 • utrata statusu odpadów, produkt uboczny,
 • decyzje administracyjne w gospodarce odpadami – pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie, kiedy i kogo obowiązują, zmiany z ostatnich lat,

2.     „Warto wiedzieć” z ustawy o odpadach + administracyjne kary pieniężne omówione przy każdym zagadnieniu:

 • wpis do BDO i jego aktualizacja,
 • odpady, dla których nie trzeba prowadzić ewidencji,
 • magazynowanie + zmiany z 2021,
 • przekazywanie odpadów uprawnionym odbiorcom – w BDO i bez BDO, przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami,
 • przyjmowanie odpadów bez BDO,
 • prowadzenie ewidencji (pełna, uproszczona), tworzenie w BDO Kart Przekazania i Kart Ewidencji Odpadów,
 • sprawozdawczość,

3.     Transport odpadów

 • transport bez wpisu do BDO,
 • wpis do Działu VII,
 • wymagania ustawowe, kontrole na drodze + kary administracyjne

Forma: Online. Prezentacja multimedialna, omawianie zagadnień na konkretnych aktach prawnych + interakcja z uczestnikami, odpowiadanie na pytania, omawianie przykładów z życia.

Czas trwania: 9:00 – 15:00

Cena: 620 zł + VAT 23%. Cena zawiera materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, imienne zaświadczenie udziału w szkoleniu, możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Przy zgłoszeniu min. 2 osób z jednej firmy rabat 5% dla każdego uczestnika.

Zgłoszenie przy użyciu formularza, płatność na podstawie proformy. Najbliższy termin szkolenia: 09.07.2024 r. (wtorek). Pozostałe terminy wskazane w zakładce /szkolenia/. Ograniczona liczba miejsc w celu zachowania kameralnych grup!