Obsługa firm i szkolenia w zakresie ochrony środowiska

   

Wspieram firmy w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami - zarówno w bezpośredniej współpracy jak i przez prowadzenie szkoleń. Specjalizuję się w transgranicznym przemieszczaniu odpadów – przepisach i praktyce – jako była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska mam doświadczenie w prowadzeniu kontroli w zakresie międzynarodowego przemieszczania i gospodarki odpadami.

Wiem, z czym na co dzień muszą mierzyć się przedsiębiorcy i zawsze staram się
znaleźć możliwie najlepsze rozwiązania w sprawach, które mi powierzają.

Paula Makuch-Bursiewicz

Najczęściej pojawiające się zagadnienia, w których udzielę konsultacji oraz pomogę załatwić niezbędne formalności:

 • Wpis firmy do BDO,
 • Od 24 maja 2023 nowe obowiązki (m.in. dla gastronomii) w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz zmiany w BDO (przeczytaj o tym wpis na blogu)
 • Prowadzenie ewidencji odpadów,
 • Szkolenia indywidualne oraz grupowe z gospodarki odpadami i międzynarodowego przemieszczania odpadów,
 • Czy w związku z działalnością mojej firmy potrzebuję zezwolenia na gospodarowanie odpadami? – konsultacje, wsparcie w procesie uzyskania decyzji administracyjnej,
 • Przewóz odpadów przez granicę – konsultacje import eksport odpadów, przygotowanie dokumentów do transportu (załącznik VII), wsparcie przy rejestracji na platformie PUESC i dokonywania zgłoszeń w rejestrze  SENT przy imporcie odpadów (od 22.02.2022),
 • Czy moja firma spełnia wymagania i przestrzega wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska? Może są obowiązki, o których nie wiem? – przeprowadzam kompleksowe i sektorowe audyty środowiskowe,
 • Przygotowanie firmy do kontroli z WIOŚ, reprezentowanie podczas trwania kontroli WIOŚ + obowiązki oraz prawa podczas przeprowadzanej kontroli,
 • Sprawozdawczość: odpady oraz opakowania w BDO, opłaty za korzystanie ze środowiska do Marszałka Województwa,
 • Przyjęcie mas ziemnych na swoją nieruchomość,
 • Mam w firmie urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne – czy muszę robić ich przeglądy? Jak często? Przez kogo? – obsługa i raportowanie w bazie CRO,
 • Sprowadzenie do Polski uszkodzonego albo używanego samochodu/motocykla – potrzebne dokumenty, konsultacja w jakich przypadkach może zostać uznany za odpad – dotyczy to zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych
Zapraszam do zaglądania na blog, gdzie znajdziecie Państwo już kilkanaście wpisów z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi przepisów ochrony środowiska. 

Współpracuję z Kancelarią Radców Prawnych: 
https://kancelaria-ll.pl/


O mnie

Pracuję w branży ochrony środowiska od 2016 roku, ale dzięki zagranicznym studiom kompetencje zaczęłam zdobywać dużo wcześniej.

Mam za sobą doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z ochroną środowiska w przemyśle oraz w globalnej korporacji. Kilka lat pracy w sektorze prywatnym pozwala mi swobodnie poruszać się w zagadnieniach dotyczących przedsiębiorców.

W swojej karierze realizowałam również obowiązki inspektora w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku. Praca ta wzbogaciła mnie o zupełnie nową,  "urzędową" perspektywę. Pozwala mi to na bardzo skuteczną analizę informacji z firmy a następnie konfrontację zebranych danych z wymaganiami wynikającymi z prawa.

Obecnie realizuję się w zakresie doradztwa i pomocy przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów i zagadnień w obszarze gospodarki odpadami - temacie, który jest jednocześnie moją pasją.

Daje mi satysfakcję fakt, że dzięki wspieraniu firm z różnych branż w ich decyzjach dotyczących gospodarki odpadami, mam realny i pozytywny wpływ na środowisko.
 
Współpraca w języku polskim i angielskim
Doświadczenie w pracy inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Doświadczenie w sektorze prywatnym - przemyśle oraz zagranicznych korporacjach