Ochrona środowiska w Twojej firmie w zasięgu rękiWspieram firmy w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami - zarówno w bezpośredniej współpracy jak i przez prowadzenie szkoleń. Specjalizuję się w transgranicznym przemieszczaniu odpadów – przepisach i praktyce – jako była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska mam doświadczenie w prowadzeniu kontroli w zakresie międzynarodowego przemieszczania i gospodarki odpadami.

Wiem, z czym na co dzień muszą mierzyć się przedsiębiorcy i zawsze staram się
znaleźć możliwie najlepsze rozwiązania w sprawach, które mi powierzają.
Paula Makuch-Bursiewicz

Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą również mikroprzedsiębiorców. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania, zapraszam do kontaktu i zapoznania się z ofertą moich usług.

Najczęściej pojawiające się zagadnienia w mojej pracy, w których udzielę porady oraz pomogę załatwić niezbędne formalności:

 • Wpis firmy do BDO,
 • Prowadzenie ewidencji odpadów,
 • Szkolenia indywidualne oraz grupowe z gospodarki odpadami i międzynarodowego przemieszczania odpadów,
 • Czy w związku z działalnością mojej firmy potrzebuję zezwolenia na gospodarowanie odpadami? – konsultacje, wsparcie w procesie uzyskania decyzji administracyjnej,
 • Przewóz odpadów przez granicę – konsultacje import eksport odpadów, przygotowanie dokumentów do transportu (załącznik VII), konsultacje dot. nowego obowiązku zgłaszania importu odpadów w SENT (od 22.02.2022),
 • Czy moja firma spełnia wymagania i przestrzega wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska? Może są obowiązki, o których nie wiem? – przeprowadzam kompleksowe i sektorowe audyty środowiskowe,
 • Przygotowanie firmy do kontroli z WIOŚ, reprezentowanie podczas trwania kontroli WIOŚ + obowiązki oraz prawa podczas przeprowadzanej kontroli,
 • Sprawozdawczość: odpady oraz opakowania w BDO, opłaty za korzystanie ze środowiska do Marszałka Województwa,
 • Przyjęcie mas ziemnych na swoją nieruchomość,
 • Mam w firmie urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne – czy muszę robić ich przeglądy? Jak często? Przez kogo? – obsługa i raportowanie w bazie CRO,
 • Sprowadzenie do Polski uszkodzonego albo używanego samochodu/motocykla – potrzebne dokumenty, konsultacja w jakich przypadkach może zostać uznany za odpad – dotyczy to zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych

Zapraszam do konsultacji w formie online oraz w języku angielskim