Zgłoszenia w SENT i obsługa platformy PUESC przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów

Szkolenie online

Dla kogo? Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim odbiorcom odpadów w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, dla których obowiązek dokonywania zgłoszeń w rejestrze SENT wszedł w życie 22 lutego 2022 r. 

Program szkolenia: 

  • podstawa prawna,
  • zasady korzystania z platformy PUESC, 
  • odpady objęte systemem SENT,
  • rejestracja na platformie dla osób fizycznych i przedsiębiorstw,
  • formularze SENT przy imporcie odpadów, zasady i sposób ich wypełniania, 
  • anulowanie, aktualizacja, zamykanie zgłoszeń SENT, 
  • procedura w przypadku awarii SENT,
  • kary administracyjne.

Forma: Online. Szkolenie obejmuje nie tylko cześć teoretyczną z użyciem prezentacji multimedialnej, ale również praktyczną z wykorzystaniem środowiska testowego i środowiska produkcyjnego PUESC. Na pytania uczestników odpowiadam na bieżąco w trakcie szkolenia.   

Czas trwania: 9:00 – 12:30 (z przerwą)

Cena: 400 zł + VAT 23%. Cena zawiera materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, imienne zaświadczenie udziału w szkoleniu, możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Przy zgłoszeniu min. 2 osób z jednej firmy rabat 5% dla każdego uczestnika.

Zgłoszenie przy użyciu formularza, płatność na podstawie proformy. Najbliższy termin szkolenia: 29.11.2023 r. Pozostałe terminy wskazane w zakładce /szkolenia/. Ograniczona liczba miejsc w celu zachowania kameralnych grup!