Podlegasz pod wpis do BDO jeśli:

 • Prowadzisz działalność, która generuje odpady - np. mechanika samochodowa,  działalność budowlano-remontowa, 
 • Prowadzisz sklep internetowy - pakujesz produkty w kartony, folię bąbelkową,
 • Prowadzisz gastronomię -  oferujesz dania lub przetwory na wynos w opakowaniu, 
 • Oferujesz w swoim sklepie torby foliowe na zakupy za dodatkową opłatą, 
  Jeżeli masz wątpliwości czy dotyczy Cię obowiązek wpisu do BDO - zapraszam do konsultacji. 

Oferuję wsparcie w zakresie obsługi BDO:

 • wniosek rejestracyjny i aktualizacyjny, 
 • wystawienie Karty Przekazania Odpadów (KPO), założenie i prowadzenie Karty Ewidencji Odpadów (KEO), 
 • ustalenie czy odpady, które wytwarzasz, powstają w instalacji czy poza instalacją, 
 • złożenie sprawozdania o wytworzonych odpadach (do 15 marca za rok poprzedni), 
 • złożenie sprawozdania o wprowadzonych produktach w opakowaniu na rynek, 
 • złożenie sprawozdania dla gastronomii w związku z dyrektywą SUP (do 15 marca 2024 r. pierwsze sprawozdanie)
 • obliczenie opłaty produktowej i na kampanie edukacyjne oraz poziomów recyklingu i odzysku, 
 • obliczenie opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Wpis do rejestru BDO

 • 200 zł netto + VAT, 
 • omówienie działalności firmy, ustalenie kodów odpadów i działów w BDO, do których należy dokonać wpisu, 
 • przygotowanie i złożenie wniosku, 
 • usługa 100% świadczona online, 
 • krótki termin realizacji - do 2 dni roboczych od otrzymania danych.

Prowadzenie ewidencji w BDO

 • usługa cykliczna, od 100 zł netto + VAT miesięcznie, 
 • prowadzenie ewidencji odpadów (Karty Przekazania Odpadów, Karty Ewidencji Odpadów)

Przygotowanie sprawozdania w BDO

 • od 200 zł netto + VAT, 
 • przygotowanie i złożenie rocznego sprawozdania,
 • obliczenie wysokości opłaty produktowej w przypadku wprowadzania produktów na rynek,  
 • usługa 100% świadczona online, 
 • krótki termin realizacji - do 3 dni roboczych od otrzymania danych.