Wnioski do instytucji

Pozwolenia i zezwolenia na gospodarowanie odpadami

Formularze wniosków o wydanie pozwoleń, zezwoleń lub standardowe druki zgłoszeń urzędowych mogą wprawić każdego przedsiębiorcę w poczucie zagubienia.
 

Zapraszam do współpracy w zakresie przygotowywania wniosków do instytucji:

Na początku przedstawię listę informacji jakie są wymagane do przygotowania wniosku oraz pomogę je zgromadzić, a następnie po otrzymaniu kompletu informacji o Państwa firmie przygotuje wniosek i znacząco zwiększę prawdopodobieństwo jego pozytywnego rozpatrzenia przez instytucje państwowe.
Zapraszam do współpracy przy wnioskach z zakresu:

  • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - wymagane tylko, jeśli odpady wytwarzane są w instalacji i w ilości powyżej 1 Mg (tony) odpadów niebezpiecznych lub 5 000 Mg (ton) odpadów innych niż niebezpieczne,
  • Zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów  - zarówno na przetwarzanie w instalacji jak i poza instalacją,
  • Zezwolenie na wywóz odpadów z terytorium Polski - zgodnie z przepisami rozporządzenia 1013/2006  odpady polegające procedurze uprzedniego zgłoszenia i zgody to odpady zaklasyfikowane na liście bursztynowej oraz tzw. odpady spoza listy, czyli nie ujęte ani na liście zielonej ani na liście bursztynowej.