Wnioski do instytucji

Pozwolenia i zezwolenia na gospodarowanie odpadami

Formularze wniosków o wydanie pozwoleń, zezwoleń lub standardowe druki zgłoszeń urzędowych mogą wprawić każdego przedsiębiorcę w poczucie zagubienia.
 

Zapraszam do współpracy w zakresie przygotowywania wniosków do instytucji:

Na początku przedstawię listę informacji jakie są wymagane do przygotowania wniosku oraz pomogę je zgromadzić, a następnie po otrzymaniu kompletu informacji o Państwa firmie przygotuje wniosek i znacząco zwiększę prawdopodobieństwo jego pozytywnego rozpatrzenia przez instytucje państwowe.
Zapraszam do współpracy przy wnioskach z zakresu:

  • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • Zezwolenie na zbieranie odpadów ,
  • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • Zezwolenie na wywóz odpadów z terytorium Polski.