Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Przepisy i praktyka

Specjalizuję się w temacie transgranicznego przemieszczania odpadów, nie tylko w zakresie przepisów, ale również praktyki. Jako była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska posiadam doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli zarówno w transporcie morskim na terminalach kontenerowych jak i w transporcie drogowym oraz we współpracy z innymi służbami w temacie międzynarodowego przemieszczania odpadów.   

Przepisy na wywóz odpadów za granicę i przywóz odpadów do Polski różnią się w zależności od rodzaju, kodu odpadu i procesu jakim mają być poddane, dlatego oferuję Państwu konsultacje w celu odpowiedniego zaklasyfikowania odpadów przewidzianych do transportu.

Przygotuję dla Państwa dokumentację do wywozu i przywozu, doradzę w sprawie warunków transportu (w zależności czy to transport morski przez terminal kontenerowy czy transport drogowy), przygotuję na ewentualną kontrolę przez Służbę Celno-Skarbową, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego i Inspekcję Ochrony Środowiska. Oferuję również przygotowanie wniosku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wywóz odpadów z terytorium Polski.

Zapraszam również na prowadzone przeze mnie szkolenia z międzynarodowego przemieszczania odpadów, zarówno na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym

Obowiązujące przepisy:

  • Od 22 lutego 2022 r. przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów podlega rejestracji w systemie SENT na platformie PUESC Ministerstwa Finansów!
  • Dotyczy to wszystkich rodzajów odpadów, także z listy zielonej - importowanych do Polski z wykorzystaniem dokumentu określonego w zał. VII rozporządzenia 1013/2006.
  • Obowiązują wysokie sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków nie tylko dla podmiotu odbierającego, ale również dla przewoźnika i kierującego.
Oferuję Państwu wsparcie przy rejestracji i obsłudze zgłoszeń w systemie SENT, a także rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących importu odpadów.

Zasady dotyczące transgranicznego przemieszczania reguluje:

  • Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów i usuwania odpadów niebezpiecznych z 1989 roku,
  • Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów,
  • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.