Prawo ochrony środowiska w Szwecji

Szkolenie online

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom podstaw prawa ochrony środowiska w Szwecji,

Prowadząca: Specjalistka ds. ochrony środowiska, specjalizująca się w gospodarce odpadami oraz transgranicznym przemieszczaniu odpadów, była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska, z doświadczeniem we współpracy w tematach ochrony środowiska z podmiotami szwedzkimi. 

Dla kogo? Przedsiębiorstwa prowadzące bądź planujące działalność na terenie Szwecji, realizujące transport odpadów, audytorzy podmiotów zagranicznych, specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami.

Program szkolenia zawiera: 

 1. Państwo i struktura prawa, 
 2. Wymagane pozwolenia środowiskowe, 
 3. Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska, 
 4. Wymagane pomiary środowiskowe
 5. Opłaty środowiskowe, 
 6. Ogólne zasady dot. gospodarki odpadami i transportu odpadów, 
 7. Wprowadzanie na rynek opakowań i produktów w opakowaniach, 
 8. Ogólnie obowiązujące standardy emisyjne, 
 9. Ogólne zasady związane z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza, 
 10. Ogólne zasady związane z odprowadzaniem ścieków, 
 11. Kwestie efektywności energetycznej.

Forma: Online. Prezentacja multimedialna, omawianie zagadnień na konkretnych aktach prawnych + interakcja z uczestnikami, odpowiadanie na pytania, omawianie przykładów z życia.

Czas trwania: 9:00 – 15:00 (z przerwami)

Cena: 1 600 zł + VAT 23%. Cena za szkolenie dla grupy wieloosobowej ustalana indywidualnie. Cena zawiera materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, imienne zaświadczenie udziału w szkoleniu, możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Zgłoszenie przy użyciu formularza, płatność na podstawie proformy. Szkolenie poza stałym harmonogramem, termin umawiany indywidualnie.