Przemieszczanie odpadów na załączniku VII + rejestr SENT

Szkolenie online

Zapraszam na intensywne jednodniowe szkolenie - wszystko o "załączniku VII".

Dokonujesz albo planujesz transgraniczne przemieszczanie odpadów z listy zielonej na tzw. załączniku VII? Jest to procedura "ogólnych obowiązków w zakresie informowania", a odpady, które jej podlegają to m.in. złom metali, tworzywa sztuczne, zespoły elektryczne i elektroniczne, zużyte katalizatory, odpady szkła i ceramiki, makulatura, odpady tekstylne (odzież używana) , guma, nieprzerobiony korek i drewno. 

To szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli chcesz dowiedzieć się:

 • o zmianach w przepisach obowiązujących od maja 2024
 • jakie warunki musisz spełniać, żeby móc importować albo eksportować odpady,
 • jak przygotować się do transgranicznego przemieszczania odpadów z listy zielonej - wpisy do rejestrów, zezwolenia,
 • jak poprawnie wypełniać załącznik VII oraz jak przygotować umowę zobowiązującą, 
 • jakie są najważniejsze przepisy dotyczące przemieszczania odpadów z listy zielonej.

Prowadząca: Specjalistka w zakresie gospodarki odpadami i transgranicznego przemieszczania odpadów. Od kilku lat wspiera w bezpośredniej współpracy podmioty działające w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Szkoli zarówno firmy prywatne jak i służby zajmujące się transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska z doświadczeniem dot. zatrzymywania do kontroli transportów odpadów na drodze, kontroli na terminalach kontenerowych, współpracy z innymi służbami.

Dla kogo? Specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami, pracownicy firm transportujących odpady, sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami, zainteresowani tematyką, planujący działalność w zakresie obrotu odpadami.

Program szkolenia:  

 1. Podstawa prawna transgranicznego przemieszczania odpadów + zmiany w przepisach unijnych z maja 2024
 2. Najważniejsze definicje i wyrażenia pojawiające się przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 3. Klasyfikacja odpadów: kody z Konwencji Bazylejskiej, lista zielona i bursztynowa, kody z dyrektywy unijnej 6 cyfrowe; omówienie jak posługiwać się różnymi katalogami odpadów, poprawne nadawanie kodu odpadu – część warsztatowa z przykładami
 4. Procedura informowania, czyli przemieszczanie odpadów z listy zielonej:
  - zasady i proces realizacji
  - omówienie dokumentów: załącznik VII (annex VII) - nowy formularz od 20 maja 2024 , umowa pomiędzy przekazującym a odbierającym, CMR
  - zwrot odpadów
  - przykłady dokumentów (nie)poprawnie wypełnionych, na co zwrócić uwagę  - część praktyczna
 5. Przemieszczanie odpadów z listy zielonej wewnątrz UE i do krajów OECD,
 6. Przemieszczanie odpadów z listy zielonej poza kraje OECD (np. Wietnam, Malezja) – ograniczenia,
 7. Wpis do BDO, prowadzenie ewidencji przy transgranicznym przemieszczaniu i sprawozdawczość,
 8. SENT i platforma PUESC - rejestracja, omówienie podstawowych formularzy SENT przy imporcie odpadów - część warsztatowa,
 9. Zmiany w przemieszczaniu odpadów z tworzyw sztucznych
 10. Kalendarium i omówienie nadchodzących zmian w związku z nowym rozporządzeniem unijnym w sprawie przemieszczania odpadów
 11. Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów – kiedy następuje,
 12. Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne.
 13. Pytania, dyskusja, analiza indywidualnych przypadków uczestników.

Forma: Online. Prezentacja multimedialna, platforma PUESC, omawianie zagadnień na konkretnych aktach prawnych, interakcja z uczestnikami, odpowiadanie na pytania, omawianie przykładów z życia.

Czas trwania: 9:00 – 15:00

Cena: 750 zł + VAT 23% (922,50 zł brutto).  Jeżeli udział w szkoleniu finansowany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych: 750,00 zł + VAT zw.

Cena zawiera materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, imienne zaświadczenie udziału w szkoleniu, możliwość indywidualnych konsultacji z Prowadzącą w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Przy zgłoszeniu min. 2 osób z jednej firmy rabat 5% dla każdego uczestnika.

Zgłoszenie przy użyciu formularza, płatność na podstawie proformy.  

Najbliższy termin szkolenia: październik 2024 .  Pozostałe terminy wskazane w zakładce /szkolenia/. Ograniczona liczba miejsc w celu zachowania kameralnych grup. Zapraszam!