Przemieszczanie odpadów na załączniku VII + rejestr SENT

Szkolenie online

Zapraszam na intensywne jednodniowe szkolenie - wszystko o "załączniku VII".

Dokonujesz albo planujesz transgraniczne przemieszczanie odpadów z listy zielonej na tzw. załączniku VII? Jest to procedura "ogólnych obowiązków w zakresie informowania", a odpady, które jej podlegają to m.in. złom metali, tworzywa sztuczne, zespoły elektryczne i elektroniczne, zużyte katalizatory, odpady szkła i ceramiki, makulatura, odpady tekstylne (odzież używana) , guma, nieprzerobiony korek i drewno. 

To szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli chcesz dowiedzieć się:

 • jakie warunki musisz spełniać, żeby móc importować albo eksportować odpady,
 • jak przygotować się do transgranicznego przemieszczania odpadów z listy zielonej - wpisy do rejestrów, zezwolenia,
 • jak poprawnie wypełniać załącznik VII oraz jak przygotować umowę zobowiązującą, 
 • jakie są najważniejsze przepisy dotyczące przemieszczania odpadów z listy zielonej.

Prowadząca: była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska zajmująca się tematyką transgranicznego przemieszczania odpadów i gospodarki odpadami z wiedzą nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną (dot. zatrzymywania do kontroli transportów na drodze, kontroli na terminalach kontenerowych, współpracy z innymi służbami).

Dla kogo? Specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami, pracownicy firm transportujących odpady, sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami, zainteresowani tematyką, planujący działalność w zakresie obrotu odpadami.

Szczegółowy program szkolenia:  

 • Podstawa prawna transgranicznego przemieszczania odpadów,
 • Najważniejsze definicje,
 • Klasyfikacja odpadów (Kody z Konwencji Bazylejskiej, lista zielona, kody z dyrektywy unijnej 6 cyfrowe); posługiwanie się różnymi katalogami, poprawne nadawanie kodu odpadu - część warsztatowa,
 • Procedura ogólnych obowiązków w zakresie informowania i postępowanie w przypadku zwrotu odpadów,
 • Proces realizacji transgranicznego przemieszczania odpadów - wypełnienie dokumentu określonego w załączniku VII, najczęstsze błędy, omówienie przykładowej umowy zobowiązującej - część warsztatowa,
 • SENT i platforma PUESC - rejestracja, dokonywanie zgłoszeń przy imporcie odpadów - część warsztatowa,
 • Przemieszczanie odpadów z listy zielonej wewnątrz UE i do krajów OECD,
 • Przemieszczanie odpadów z listy zielonej poza kraje OECD – ograniczenia,
 • Wpis do BDO, prowadzenie ewidencji przy transgranicznym przemieszczaniu i sprawozdawczość,
 • Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów – kiedy następuje,
 • Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne.

Forma: Online. Prezentacja multimedialna, platforma testowa PUESC, omawianie zagadnień na konkretnych aktach prawnych + interakcja z uczestnikami,  odpowiadanie na pytania, omawianie przykładów z życia.

Czas trwania: 9:00 – 15:00 (z przerwami)

Cena: 650 zł + VAT 23%. Cena zawiera materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, imienne zaświadczenie udziału w szkoleniu, możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Przy zgłoszeniu min. 2 osób z jednej firmy rabat 5% dla każdego uczestnika.

Zgłoszenie przy użyciu formularza, płatność na podstawie proformy. Najbliższy termin szkolenia: 12.12.2023 r. (wtorek). Pozostałe terminy wskazane w zakładce /szkolenia/. Ograniczona liczba miejsc w celu zachowania kameralnych grup!