Transgraniczne przemieszczanie odpadów - notyfikacja

Szkolenie online

Zapraszam na intensywne jednodniowe szkolenie - wszystko o "notyfikacji".

Dokonujesz albo planujesz transgraniczne przemieszczanie odpadów z listy bursztynowej albo spoza listy na tzw. notyfikacji? Jest to procedura "uprzedniego zgłoszenia i zgody", a odpady, które jej podlegają to odpady niebezpieczne i potencjalnie niebezpieczne m.in. zanieczyszczone drewno (podkłady kolejowe), odpady zawierające arsen bądź rtęć, tworzywa sztuczne niepodlegające pod listę zieloną (np. zanieczyszczone),  popioły po spalaniu odpadów komunalnych, odpady wodno-olejowe.

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami transgranicznego przemieszczania odpadów, 
 • przekazanie wiedzy o międzynarodowym obrocie odpadami oraz o ostatnich i nadchodzących zmianach w przepisach,
 • przekazanie praktycznych wskazówek jak stosować przepisy prawa oraz poprawnie organizować przewóz odpadów.

Prowadząca

Specjalistka w zakresie gospodarki odpadami i transgranicznego przemieszczania odpadów. Od kilku lat wspiera w bezpośredniej współpracy podmioty działające w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Szkoli zarówno firmy prywatne jak i służby zajmujące się transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska z doświadczeniem dot. zatrzymywania do kontroli transportów odpadów na drodze, kontroli na terminalach kontenerowych, współpracy z innymi służbami.

Dla kogo?

Specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami, pracownicy firm transportujących odpady, sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami, zainteresowani tematyką, planujący działalność w zakresie obrotu odpadami.

Program szkolenia:  

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawa prawna transgranicznego przemieszczania odpadów + zmiany w przepisach unijnych z maja 2024
 3. Najważniejsze definicje i wyrażenia pojawiające się przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 4. Klasyfikacja odpadów: kody z Konwencji Bazylejskiej, lista zielona i bursztynowa, kody z dyrektywy unijnej 6 cyfrowe; omówienie jak posługiwać się różnymi katalogami odpadów, poprawne nadawanie kodu odpadu – część warsztatowa z przykładami
 5. Uczestnicy transgranicznego przemieszczania odpadów, podział ról i obowiązki wysyłających/odbierających/transportujących/pośredników
 6. Procedura uprzedniego zgłoszenia i zgody, czyli przemieszczanie odpadów z listy bursztynowej i spoza listy - tzw. notyfikacja
  - jak uzyskać zgodę na wywóz/przywóz odpadów 
  - omówienie dokumentów: załącznik IA (zgłoszenie), IB (przewóz), umowa pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą oraz innych wymaganych jako załączniki,
  - zasady i proces realizacji przemieszczeń po uzyskaniu zgody
  -  kiedy organ może odmówić zgody na przemieszczenie
  - gwarancja finansowa (zabezpieczenia finansowe, ubezpieczenie) - jak wyliczyć
  - zwrot odpadów
  - poprawność klasyfikacji odpadu - różnice zdań pomiędzy stronami
  - zezwolenie wstępne dla instalacji przetwarzania- jak uzyskać, zalety
 7. Przemieszczanie odpadów na terenie UE, do krajów OECD i pozostałych - zasady
 8. Wpis do BDO i transport, prowadzenie ewidencji przy transgranicznym przemieszczaniu i sprawozdawczość
 9. SENT dla odbiorców odpadów + część praktyczna z omówieniem podstawowych formularzy SENT
 10. Zmiany w przemieszczaniu odpadów z tworzyw sztucznych
 11. Kalendarium i omówienie nadchodzących zmian w związku z nowym rozporządzeniem unijnym w sprawie przemieszczania odpadów
 12. Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów - kiedy? Na co zwrócić uwagę?
 13. Kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów przez uprawnione organy
 14. Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne (odpowiedzialność karna i administracyjna)
 15. Pytania, dyskusja, analiza indywidualnych przypadków uczestników.

Forma: Online. Prezentacja multimedialna, platforma PUESC, omawianie zagadnień na konkretnych aktach prawnych, interakcja z uczestnikami, odpowiadanie na pytania, omawianie przykładów z życia.

Czas trwania: 9:00 – 15:00.

Cena: 900,00 zł + VAT 23% (1107,00 zł brutto). Jeżeli udział w szkoleniu finansowany jest w  co najmniej 70% ze środków publicznych: 900,00 zł + VAT zw.
Przy zgłoszeniu do 03.05.2024 cena 800 zł + VAT 23%. 

Cena zawiera materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, imienne zaświadczenie udziału w szkoleniu, możliwość indywidualnych konsultacji z Prowadzącą w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Przy zgłoszeniu min. 2 osób z jednej firmy rabat 5% dla każdego uczestnika.

Zgłoszenie przy użyciu formularza, płatność na podstawie proformy. Faktura VAT wystawiana w dniu szkolenia. 

Najbliższy termin szkolenia: 17.05.2024 r. (piątek) - BRAK MIEJSC. Pozostałe terminy wskazane w zakładce /szkolenia/. Ograniczona liczba miejsc w celu zachowania kameralnych grup. Zapraszam!