Transgraniczne przemieszczanie odpadów - zaawansowane

Szkolenie online

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami transgranicznego przemieszczania odpadów, 
 • przekazanie wiedzy o międzynarodowym obrocie odpadami oraz o ostatnich i nadchodzących zmianach w przepisach,
 • przekazanie praktycznych wskazówek jak stosować przepisy prawa oraz poprawnie organizować przewóz odpadów.

Prowadząca

Specjalistka w zakresie gospodarki odpadami i transgranicznego przemieszczania odpadów. Od kilku lat wspiera w bezpośredniej współpracy podmioty działające w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Szkoli zarówno firmy prywatne jak i służby zajmujące się transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska z doświadczeniem dot. zatrzymywania do kontroli transportów odpadów na drodze, kontroli na terminalach kontenerowych, współpracy z innymi służbami.

Dla kogo?

Specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami, pracownicy firm transportujących odpady, sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami, zainteresowani tematyką, planujący działalność w zakresie obrotu odpadami.

Program szkolenia:  

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawa prawna transgranicznego przemieszczania odpadów
 3. Najważniejsze definicje i wyrażenia pojawiające się przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 4. Klasyfikacja odpadów: kody z Konwencji Bazylejskiej, lista zielona i bursztynowa, kody z dyrektywy unijnej 6 cyfrowe; omówienie jak posługiwać się różnymi katalogami odpadów, poprawne nadawanie kodu odpadu – część warsztatowa z przykładami
 5. Uczestnicy transgranicznego przemieszczania odpadów, podział ról i obowiązki wysyłających/odbierających/transportujących/pośredników
 6. Procedura informowania, czyli przemieszczanie odpadów z listy zielonej:
  - zasady i proces realizacji
  - omówienie dokumentów: załącznik VII (annex VII), umowa pomiędzy przekazującym a odbierającym, CMR
  - zwrot odpadów
  - przykłady dokumentów (nie)poprawnie wypełnionych, na co zwrócić uwagę  - część praktyczna
 7. Procedura uprzedniego zgłoszenia i zgody, czyli przemieszczanie odpadów z listy bursztynowej i spoza listy - tzw. notyfikacja
  - zasady i proces realizacji
  - jak uzyskać zgodę na wywóz/przywóz odpadów 
  -  kiedy organ może odmówić zgody na przemieszczenie
  - gwarancja finansowa (zabezpieczenia finansowe, ubezpieczenie)
  - zwrot odpadów
  - poprawność klasyfikacji odpadu - różnice zdań pomiędzy stronami
  - zezwolenie wstępne dla instalacji przetwarzania- jak uzyskać, zalety
 8. Przemieszczanie odpadów na terenie UE, do krajów OECD i pozostałych - zasady
 9. Wpis do BDO i transport, prowadzenie ewidencji przy transgranicznym przemieszczaniu i sprawozdawczość
 10. SENT dla odbiorców odpadów + część praktyczna z omówieniem podstawowych formularzy SENT
 11. Zmiany w przemieszczaniu odpadów z tworzyw sztucznych
 12. Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów - kiedy? Na co zwrócić uwagę?
 13. Kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów przez uprawnione organy
 14. Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne (odpowiedzialność karna i administracyjna)
 15. Pytania, dyskusja, analiza indywidualnych przypadków uczestników.

Forma: Online. Prezentacja multimedialna, platforma PUESC, omawianie zagadnień na konkretnych aktach prawnych, interakcja z uczestnikami, odpowiadanie na pytania, omawianie przykładów z życia.

Czas trwania: 2 dni. Każdy dzień 9:00 – 14:30.

Cena: 1300,00 zł + VAT 23% (1599,00 zł brutto). Jeżeli udział w szkoleniu finansowany jest w  co najmniej 70% ze środków publicznych: 1300,00 zł + VAT zw.
Przy zgłoszeniu do 07.03.2024 cena 1200 zł + VAT 23%. 

Cena zawiera materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, imienne zaświadczenie udziału w szkoleniu, możliwość indywidualnych konsultacji z Prowadzącą w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Przy zgłoszeniu min. 2 osób z jednej firmy rabat 5% dla każdego uczestnika.

Zgłoszenie przy użyciu formularza, płatność na podstawie proformy. Faktura VAT wystawiana w dniu szkolenia. 

Najbliższy termin szkolenia: 21-22.03.2024 r. Pozostałe terminy wskazane w zakładce /szkolenia/. Ograniczona liczba miejsc w celu zachowania kameralnych grup. Zapraszam!