Transgraniczne przemieszczanie odpadów - zaawansowane

Szkolenie online

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom wiedzy o międzynarodowym obrocie odpadami i praktycznych wskazówek jak stosować przepisy z nim związane.

Prowadząca: była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska zajmująca się tematyką transgranicznego przemieszczania odpadów i gospodarki odpadami z wiedzą nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną (dot. zatrzymywania do kontroli transportów na drodze, kontroli na terminalach kontenerowych, współpracy z innymi służbami).

Dla kogo? Specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami, pracownicy firm transportujących odpady, sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami, zainteresowani tematyką, planujący działalność w zakresie obrotu odpadami.

Program szkolenia zawiera:  

DZIEŃ 1:

 • Wprowadzenie
 • Podstawa prawna transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Najważniejsze definicje
 • Klasyfikacja odpadów (kody z Konwencji Bazylejskiej, lista zielona i bursztynowa, kody z dyrektywy unijnej 6 cyfrowe); posługiwanie się różnymi katalogami, poprawne nadawanie kodu odpadu – część warsztatowa z przykładami
 • Uczestnicy transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Wpis do BDO, prowadzenie ewidencji przy transgranicznym przemieszczaniu i sprawozdawczość
 • Procedura informowania
 • Procedura uprzedniego zgłoszenia i zgody
 • Przemieszczanie odpadów wewnątrzwspólnotowe i do OECD

DZIEŃ 2:

 • Obowiązki ciążące na uczestnikach transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Proces realizacji transgranicznego przemieszczania odpadów – część praktyczna (m.in. wypełnienie dokumentu przesyłania, omówienie przykładowej umowy zobowiązującej)
 • SENT + część praktyczna z omówieniem podstawowych formularzy SENT
 • Gwarancje finansowe i niefinansowe
 • Zwrot odpadów
 • Zgłoszenie sprzeciwu wobec planowanego przemieszczenia odpadów
 • Spory dotyczące klasyfikacji
 • Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów
 • Kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów przez uprawnione organy
 • Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne (odpowiedzialność karna i administracyjna) – część praktyczna z przykładami

Forma: Online. Prezentacja multimedialna, platforma testowa PUESC, omawianie zagadnień na konkretnych aktach prawnych + interakcja z uczestnikami, odpowiadanie na pytania, omawianie przykładów z życia.

Czas trwania: każdy dzień 9:00 – 14:30 (z przerwami)

Cena: 1150 zł + VAT 23%. Cena zawiera materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, imienne zaświadczenie udziału w szkoleniu, możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Przy zgłoszeniu min. 2 osób z jednej firmy rabat 5% dla każdego uczestnika.

Zgłoszenie przy użyciu formularza, płatność na podstawie proformy. Najbliższy termin szkolenia: 19-20.06.2023 r. Pozostałe terminy wskazane w zakładce /szkolenia/. Ograniczona liczba miejsc w celu zachowania kameralnych grup!