Obsługa i funkcjonalność Bazy Danych o Odpadach

Szkolenie online

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy w zakresie Bazy Danych o Odpadach (BDO) - ogólnej obsługi i jej funkcjonalności w trakcie warsztatów praktycznych, prowadzenia ewidencji odpadów w BDO oraz sporządzania sprawozdań dla wytwórców odpadów oraz podmiotów prowadzących zbieranie i przetwarzanie odpadów. 

Prowadząca: specjalistka ds. ochrony środowiska, była inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska, obecnie prowadząca stałą obsługę firm w zakresie prowadzenia ewidencji w BDO i sprawozdawczości 

Dla kogo? Specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami, pracownicy obsługujący BDO w firmie, pracownicy firm transportujących odpady, sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami, zainteresowani tematyką, planujący działalność w zakresie obrotu odpadami.

Program szkolenia zawiera: 

  • ogólna funkcjonalność BDO: logowanie, rodzaje użytkowników, dodawanie nowych użytkowników, miejsce prowadzenia działalności
  • wpis do BDO: omówienie działów spójnych z prowadzoną działalnością, dokonywanie aktualizacji wpisu – kiedy,
  • weryfikacja podmiotów w BDO w celu przekazania odpadów
  • prowadzenie ewidencji odpadów: wystawianie Kart Przekazania Odpadów, omówienie poszczególnych etapów przekazania odpadów, prowadzenie Kart Ewidencji Odpadów, omówienie dotychczas prowadzonej ewidencji + zapisy z ustawy o odpadach: odpady, dla których nie trzeba prowadzić ewidencji, zasady ewidencji uproszczonej,
  • magazynowanie odpadów wytworzonych w działalności – najważniejsze zasady i ostatnie zmiany
  • sprawozdawczość o wytworzonych odpadach: omówienie formularza, terminów, zasad składania sprawozdania

Forma: Online. Prezentacja multimedialna, praktyczna część z wykorzystaniem konta w BDO, omawianie zagadnień na konkretnych aktach prawnych + interakcja z uczestnikiem, odpowiadanie na pytania, omawianie przykładów z życia.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe z przerwą

Cena: 550 zł + VAT 23%. Cena zawiera materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, imienne zaświadczenie udziału w szkoleniu, możliwość indywidualnych konsultacji z Prowadzącą w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Przy zgłoszeniu min. 2 osób z jednej firmy rabat 5% dla każdego uczestnika.

Zapraszam do zgłoszeń przy użyciu formularza, płatność na podstawie proformy. Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie.