Zapraszam do współpracy w następującym zakresie:

Konsultacje środowiskowe
Audyt środowiskowy / Opinia dla firmy
Przygotowywanie wniosków do instytucji
BDO i sprawozdawczość środowiskowa
Transgraniczne przemieszczanie odpadów
Szkolenia