Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Kontynuując temat sprawozdań, poniższy wpis będzie o kolejnym rodzaju rocznego sprawozdania – o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (dalej: sprawozdanie o opakowaniach).


Do kiedy należy złożyć sprawozdanie o opakowaniach? 

Tak jak w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach, termin na złożenie sprawozdania jest do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 76 ustawy o odpadach) oraz w ciągu 7 dni od dnia zakończenia działalności (nie zawieszenia).

Gdzie składa się sprawozdanie o opakowaniach?

Sprawozdanie składamy za pomocą indywidualnego konta w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Kierujemy je do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę działalności. Jeżeli siedziba firmy jest w woj. wielkopolskim, ale np. produkty w opakowaniach są sprzedawane w woj. śląskim, podkarpackim i eksportowane za granicę, to sprawozdanie należy złożyć do marszałka wielkopolskiego.  

Kto ma obowiązek złożyć sprawozdanie o opakowaniach?

 Na potrzeby tego wpisu używam skrótu „sprawozdanie o opakowaniach”, który też funkcjonuje w języku potocznym, ale tak naprawdę obowiązek złożenia tego sprawozdania dotyczy różnych rodzajów działalności. Reguluje to art. 73 ustawy o odpadach, a przy każdym dopisałam krótkie wyjaśnienie: 

1. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają:

1) wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – produkujesz, importujesz (z i spoza UE) opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna.

2) wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym – sprzedajesz, eksportujesz, importujesz produkty w opakowaniu; nie ma znaczenia ich ilość ani rozmiar; przykłady: 

  • produkcja mebli (przed wysłaniem do hurtowni meble pakowane w folie, kartony), 
  • rękodzieło (nawet przy domowej działalności nierejestrowanej – produkty są wysyłane do klientów w kartonikach, kopertach), 
  • produkcja kosmetyków (kremy w słoiczkach, kartonach), 
  • żywność (prawie każdy produkt, który można kupić w sklepie jest w coś zapakowany),
  • gastronomia (sprzedaż jedzenia na wynos, własnych wyrobów w słoikach),
  • każdy, kogo działalność sprawia, że na krajowym rynku pojawia się „coś” w opakowaniu.  

2a) przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – posiadasz sklep, w którym oferujesz klientom reklamówki; nie dotyczy to tzw. „zrywek” używanych do pakowania np. warzyw i owoców.

3) wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – sprzedajesz oleje, smary, preparaty smarowe i towary, które je zawierają (np. import pojazdów, maszyn).

4) wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji produkujesz pojazdy, sprowadzasz pojazdy z zagranicy (np. prowadzisz komis samochodowy – nie ma znaczenia ilość sprowadzonych pojazdów w ciągu roku).

5) wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel – produkujesz, importujesz (z i spoza UE) urządzenia elektryczne i elektroniczne np. urządzenia RTV i AGD, przemysłowe.

6) wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – produkujesz, importujesz baterie i akumulatory, również takie, które są z urządzeniem bądź np. z zabawką czy samochodem.  

W formularzu sprawozdania udostępnionym w BDO wypełnia się tylko te działy i poszczególne tabele, które dotyczą prowadzonej przez nas działalności – pozostałe zostawia się puste. Zakres informacji i szczegóły, które należy podać do sprawozdania różnią się dla powyższych 6ciu przypadków działalności.

Dla przykładu, w sprawozdaniu, które dotyczy wprowadzającego produkty w opakowaniu na rynek należy podać m.in. masę opakowań która została wprowadzona na rynek polski w danym roku kalendarzowym – z podziałem na rodzaje, czyli np. ile kartonów i folii zostało zużyte do zapakowania produktów, które sprzedajemy. Należy tutaj wziąć pod uwagę każdy element opakowania jak taśmę klejącą bądź etykietę. Ponadto w sprawozdaniu podaje się masę odpadów opakowaniowych, które zostały poddane recyklingowi. Jeżeli nie realizujemy tego obowiązku to należy wyliczyć i podać w formularzu wysokość opłaty produktowej za każdy rodzaj opakowania, który został wprowadzony na rynek.

W przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia de minimis (do 1 Mg wprowadzonych opakowań) wypełniony wniosek należy złożyć wraz ze sprawozdaniem w BDO do 15 marca. 

Kara za brak złożenia sprawozdania o opakowaniach

Art. 180a ustawy o odpadach wskazuje karę grzywny, również za złożenie sprawozdania po terminie - przy czym doradzam, że lepiej złożyć po czasie, niż nie złożyć wcale.