Zmiany w rozporządzeniu dot. SENT i przewozu odpadów

Dotychczas obowiązek zgłaszania transportu odpadów w SENT dotyczył importu odpadów do Polski

Od 12 stycznia 2024 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi - czyli rozporządzenia, które wskazuje jakie towary są objęte zgłoszeniem w SENT.

Dodano 11 kodów odpadów, które będą podlegały zgłoszeniu przy rozpoczęciu transportu na terenie Polski, jeśli masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów:
 08 01 11* - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 08 01 13* - szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 08 01 15* - szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 08 01 17* - odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 08 01 19* - zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 08 01 21* - zmywacz farb lub lakierów,
 08 03 12* - odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 08 03 14* - szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 08 04 13* - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 08 04 15* - odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy rejestracji i przeszkolenia jak realizować zgłoszenia w SENT - napisz!